Sao nào đang bị áp lực nhất? 󾌢 Hạng 1: Thủy Bình, Hạng 2: Cự Giải, Hạng 3: Bạch...

Sao nào đang bị áp lực nhất?
󾌢

Hạng 1: Thủy Bình,
Hạng 2: Cự Giải,
Hạng 3: Bạch Dương,
Hạng 4: Thiên Yết,
Hạng 5: Xử Nữ,
Hạng 6: Song Ngư,
Hạng 7: Ma Kết,
Hạng 8: Kim Ngưu,
Hạng 9: Song Tử,
Hạng 10: Sư Tử,
Hạng 11: Thiên Bình,
Hạng 12: Nhân Mã.

0 Response to "Sao nào đang bị áp lực nhất? 󾌢 Hạng 1: Thủy Bình, Hạng 2: Cự Giải, Hạng 3: Bạch..."

Post a Comment

Friends list