Ở Thiên Yết , luôn có rất nhiều câu hỏi mà người khác muốn hỏi mình , như là :...

Ở Thiên Yết , luôn có rất nhiều câu hỏi mà người khác muốn hỏi mình , như là :

" Sao Yết không thể hiện cảm xúc của mình ra "

" Sao Yết cứ đôi khi lại lắng động tâm trạng dù vừa rồi đang cười nói "

" Sao Yết lại không để ký ức vào quá khứ mà giữ nó trong hiện tại để bước cùng tương lai "

Và còn nhiều câu hỏi nữa :)

Tuy nhiên......bạn cứ hỏi và Yết vẫn mỉm cười yên lặng....bởi vì im lặng vốn là bản tính rất " thuần Yết " mà :)

#Johny :)

0 Response to "Ở Thiên Yết , luôn có rất nhiều câu hỏi mà người khác muốn hỏi mình , như là :..."

Post a Comment

Friends list