[Đo độ đáng tin cậy của 12 chòm sao] Bạch Dương: ☆ Kim Ngưu: ☆☆ Song Tử: ☆ C...

[Đo độ đáng tin cậy của 12 chòm sao]

Bạch Dương: ☆

Kim Ngưu: ☆☆

Song Tử: ☆

Cự Giải: ☆☆

Sư Tử: ☆☆☆☆

Xử Nữ: ☆☆

Thiên Bình: ☆

Thiên Yết: ☆☆☆

Nhân Mã: ☆☆☆

Ma Kết: ☆☆☆☆

Bảo Bình: ☆☆

Song Ngư: ☆☆

Ame MN12CS0 Response to "[Đo độ đáng tin cậy của 12 chòm sao] Bạch Dương: ☆ Kim Ngưu: ☆☆ Song Tử: ☆ C..."

Post a Comment

Friends list