[Những chòm sao sẵn sàng tha thứ cho bạn] # Sư Tử # Nhân Mã # Thiên Bình Ngoài...

[Những chòm sao sẵn sàng tha thứ cho bạn]

# Sư Tử
# Nhân Mã
# Thiên Bình

Ngoài ra, các chòm sao này cũng sẽ sẵn sàng tha thứ cho bạn, chỉ có điều sẽ phải tốn cả khối thời gian để họ đồng ý tha lỗi cho đấy

# Thiên Yết
# Song Ngư
# Cự Giải

~ Rô ~ MN12CS0 Response to "[Những chòm sao sẵn sàng tha thứ cho bạn] # Sư Tử # Nhân Mã # Thiên Bình Ngoài..."

Post a Comment

Friends list