Ma Kết - con người của trách nhiệm nhưng không kém phần thơ ơ, lạnh lùng với nhữ...

Ma Kết - con người của trách nhiệm nhưng không kém phần thơ ơ, lạnh lùng với những việc, những người không nằm trong tầm quan tâm của Kết. Vì vậy, nếu ai muốn Ma Kết làm việc gì thì cứ gắn trách nhiệm và lợi ích của hắn vào thì không cần mở miệng lần thứ hai thì việc đó sẽ được hoàn thành. Một cách chỉn chu và nhanh chóng.
...
Đôi khi cũng biết là mình bị gài nhưng vì trách nhiệm vẫn làm.
-------------------
Bài viết được chia sẻ từ một bạn Nữ [24/12/1993] Cần Thơ

0 Response to "Ma Kết - con người của trách nhiệm nhưng không kém phần thơ ơ, lạnh lùng với nhữ..."

Post a Comment

Friends list