[Chòm sao nào luôn gặp may mắn?] Hạng 1: Nhân Mã (có hành tinh cai quản là sao...

[Chòm sao nào luôn gặp may mắn?]

Hạng 1: Nhân Mã (có hành tinh cai quản là sao Mộc nên nhiều khi “ăn may” cũng không phải chuyện lạ)

Hạng 2: Kim Ngưu

Hạng 3: Thiên Bình

Hạng 4: Cự Giải

Hạng 5: Xử Nữ

Hạng 6: Song Ngư

Hạng 7: Song Tử

Hạng 8: Ma Kết

Hạng 9: Thiên Yết

Hạng 10: Sư Tử

Hạng 11: Bảo Bình

Hạng 12: Bạch Dương

Theo Weibo
Dịch: Liran- Translator Team MN12CS0 Response to "[Chòm sao nào luôn gặp may mắn?] Hạng 1: Nhân Mã (có hành tinh cai quản là sao..."

Post a Comment

Friends list