[Chòm sao lúc nào cũng giấu nỗi đau vào bên trong] # Song Tử # Cự Giải # Xử Nữ...

[Chòm sao lúc nào cũng giấu nỗi đau vào bên trong]

# Song Tử
# Cự Giải
# Xử Nữ
# Thiên Bình
# Thiên Yết
# Nhân Mã
# Bảo Bình

~ Rô ~ MN12CS0 Response to "[Chòm sao lúc nào cũng giấu nỗi đau vào bên trong] # Song Tử # Cự Giải # Xử Nữ..."

Post a Comment

Friends list