1 câu nói: “Tùy thôi” - Đủ làm Bạch Dương thức trắng một đêm đễ suy nghĩ. 1 câu...

1 câu nói: “Tùy thôi”

- Đủ làm Bạch Dương thức trắng một đêm đễ suy nghĩ.1 câu nói: “Muốn làm gì thì làm”

- Đủ làm một Bạch Dương mạnh mẽ bị tổn thương .1 câu nói: “Đến đâu thì đến”

- Đủ để Bạch Dương trở nên sống lặng hơn.1 câu nói: “Ừ vậy thôi”

- Đủ làm nước mắt con Cừu ấy bật trào ra dù đã cố kìm nén đấy bạn ạ.... !!! :)♥ ♥ ♥#CBTS~

0 Response to "1 câu nói: “Tùy thôi” - Đủ làm Bạch Dương thức trắng một đêm đễ suy nghĩ. 1 câu..."

Post a Comment

Friends list