[Bói Bài Tarot] - Tình yêu của bạn có đang bị kẻ thứ 3 phá đám?


[Bói Bài Tarot] - Tình yêu của bạn có đang bị kẻ thứ 3 phá đám?


Tình yêu của bạn có đang để lỗ hỏng cho kẻ thứ ba lọt vào hay không? Hãy cẩn thận xem lại cánh cửa tình yêu của mình nhé, và liệu nếu kẻ thứ 3 xuất hiện thì 2 bạn có vượt qua được 'cửa ải' khó khăn để tống cổ được tên thứ 3 ấy không?


Hãy thực hiện bài bói tarot dưới đây để xem tình yêu của 2 bạn có đang bị một người thứ ba âm thầm phá đám không nhé!


Quy tắc chơi bài Tarot


1. Nhắm mắt, giữ trạng thái tĩnh trong 30 giây.2. Tự hỏi thầm bản thân "Liệu có kẻ thứ ba phá đám tình yêu của mình không?".3. Chọn một lá bài theo trực giác và xem đáp án.
Lá bài Tarot số 1 Lá bài Tarot số 2 Lá bài Tarot số 3 Lá bài Tarot số 4

Đáp án
Lá bài Tarot số 1

Lá bài Tarot số 2

Lá bài Tarot số 3

Lá bài Tarot số 4


0 Response to "[Bói Bài Tarot] - Tình yêu của bạn có đang bị kẻ thứ 3 phá đám?"

Post a Comment

Friends list