12 cô gái và chân mệnh thiên tử Bạch Dương: nam Song Tử Kim Ngưu: nam Xử Nữ Song...

12 cô gái và chân mệnh thiên tử

Bạch Dương: nam Song Tử

Kim Ngưu: nam Xử Nữ

Song Tử: nam Kim Ngưu

Cự Giải: nam Thiên Yết

Sư Tử: nam Cự Giải

Xử Nữ: nam Nhân Mã

Thiên Bình: nam Song Ngư

Thiên Yết: nam Ma Kết

Nhân Mã: nam Sư Tử

Ma Kết: nam Bảo Bình

Bảo Bình: nam Bạch Dương

Song Ngư: nam Thiên Bình



Lili ( Nhóm dịch 12 Cung Hoàng Đạo)

0 Response to "12 cô gái và chân mệnh thiên tử Bạch Dương: nam Song Tử Kim Ngưu: nam Xử Nữ Song..."

Post a Comment

Friends list